Tıbbi Atıklar Nasıl Kontrol Edilir ?

Hastaneler, tıbbi atık üretiminde en önemli kurumlardır. Her hastanenin, bulunduğu yere göre atık üretimi ve nakli için kendi rutini vardır. Sağlık ve çevresel risklerden kaçınmak için hastane kaynaklı atıkların uygun şekilde kontrol edilmesi son derece önemlidir. Tıbbi atıkların yanlış taşınması ve depolanması, kan ve vücut sıvıları, kontamine tıbbi ekipman veya keskin aletler yoluyla patojenlerin yayılması sağlık çalışanları ve toplumu büyük risk altında tutar. Tıbbi atık kontrolünde yer alan sağlık risklerinin tanınması ve uygun tıbbi atık imhasının uygulanması, herkesin tıbbi atık tehlikelerinden korunmasına yardımcı olacaktır.

Tıbbi Atık Nedir?

Tıbbi atıklar, sağlık kuruluşlarında yapılan işlemlerin sonucunda ortaya çıkan ya da kontamine hale gelen herhangi bir atık olarak tanımlanabilir. Tıbbi atıklar, hastane atıkları veya bulaşıcı atıklar olarak da bilinir. Başlıca kaynaklar arasında hastaneler, sağlık ocakları, acil tıbbi bakım hizmetleri, sağlık merkezleri ve dispanserler, doğum klinikleri, poliklinikler, laboratuvarlar ve benzerleri bulunmaktadır.

Tıbbi Atıkların Yönetimi

Tıbbi atık yönetiminin amacı bulaşıcı atıkları uygun şekilde yok ederek halk sağlığı için riskleri azaltmaktır. Bu amaca ulaşmak için atılacak adımlar arasında, atıkların en aza indirilmesi, tanımlanması ve ayrıştırılması, geri dönüşüm, yeterli paketleme, depolama, uygun arıtma ve imha yer almaktadır.

Atık işleme ile ilgili bir dizi temel kural vardır. Tüm tıbbi atıklar, atık üreten noktada konu ile ilgili eğitim almış görevliler tarafından ayrılmalı ve çöp kutularına konulmalıdır. Tüm tıbbi atık ayırma, paketleme ve etiketleme işlemlerinin tıbbi ve destek personeline açıklanması gerekmektedir. Bilgiler, her odanın duvarlarındaki grafiklerde gösterilmelidir. Tıbbi atıkların taşınmasında kullanılan araba ve geri dönüşümlü kaplar her kullanımdan sonra dezenfekte edilmelidir. Sıhhi personel ve süpürücüler, gerektiğinde yüz maskeleri, önlükler, botlar ve ağır hizmet eldivenleri dahil olmak üzere bulaşıcı atıklarla çalışırken her zaman uygun koruyucu kıyafetler giymelidir.

Tıbbi Atık Kontrol Süreci

Tıbbi Atık Minimizasyonu

Atık minimizasyonu, herhangi bir atık yönetim planında ilk ve en önemli adımdır. Üretilen atık miktarının en aza indirilmesi, yok edilmesi gereken atık miktarını azaltarak çevreye yardımcı olacaktır. Etkili atıkların en aza indirilmesi için, satın alınan malzemelerin hiç veya minimum atık oluşturması gerekir. Bununla birlikte, hasta bakımından ödün veriyorsa veya başka bir enfeksiyon riski oluşturuyorsa, atığın en aza indirilmesinin asla gerçekleştirilmemesi gerektiğini belirtmek önemlidir.

Tıbbi Atık Ayrıştırması

Ayrışma, farklı atık kategorilerini ayırma işlemidir. Tıbbi atıklar genellikle renk kodlu atık torbalarına veya kutularına ayrılır. Bu, atık oluşturulduğu an yapılmalıdır. Farklı atık türlerinin ayrı tutulması ve her birinin güvenli ve ekonomik bir şekilde işlenebilmesi için atıkların ayrıştırılmasına ilişkin yönergeleri takip etmek önemlidir. Sağlık tesisleri, her bir atık kategorisi için özel olarak renkli atık kapları sağlamalıdır.

Tıbbi Atıkların Paketlenmesi

Bazı sağlık atıkları, taşınmadan veya atılmadan önce özel kaplara yerleştirilmeli veya belirli bir şekilde paketlenmelidir. Örneğin enjeksiyonlar, diş hekimi ekipmanları vs. Sıvı bulaşıcı atıkların kapaklı veya sıkıca kapatılmış şişelere konması gerekir. Katı veya yarı katı atıklar dayanıklı, yırtılmaya dayanıklı plastik torbalarda paketlenmelidir. Yakılması gereken nesneler için özel ambalaja ihtiyaç vardır. Bunların yanıcı kaplara konması gerekir. Benzer şekilde buharla sterilize edilecek ürünler buhar ve havanın geçmesine izin veren kaplara ihtiyaç duyar.

Tıbbi Atık Depolama

Bazı atıkların uygun şekilde bertaraf edilebilecekleri zamana kadar dikkatli bir şekilde depolanması gerekebilir. Depolama, her atığın ihtiyaç duyduğu şekilde kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmelidir.

Tıbbi Atıkların Yok Edilmesi

Tıbbi atıkların yok edilmesi türlerine göre buhar sterilizasyonu, özel fırın ya da ocaklarda yakma ve çukura gömmeyi kapsar.

Atık yönetimi danışmanlığı için https://parolaenerji.com.tr/atik-yonetimi-danismanligi/ adresinden detaylara ulaşabilirsiniz.