Tehlikeli Atıkların Kontrolü Nasıl Sağlanır ?

Aşındırıcı, yanıcı, kimyasal olarak kararsız veya aşırı miktarda toksin içeren herhangi bir atık madde, tehlikeli atık olarak adlandırılır. Sıradan atıklarda olduğu gibi bu tip atıklar, diğer çöpler ile aynı ortamda muhafaza edilirse insan, hayvan ya da doğa için tehlike arz eder. Bu amaçla, yapılacak işlemlerin etkili olarak belirlenmesi için tehlikeli atık yönetimi önemlidir. Tehlikeli atık yönetimi, atıkların insan sağlığını ve çevreyi koruyacak şekilde nihai olarak elden çıkarılmaları veya atılmaları için uygun yollardan geçtikleri özenle organize edilmiş bir sistemi ifade eder. Tehlikeli atıkların kontrolü için uygulanan adımlar aşağıda sıralandığı gibidir.

  1. Depolama

Depolama, tehlikeli atıkların daha sonrasında arıtma, işlenme, bertaraf ya da başka bir yerde depolanması üzere geçici bir süre için tutulmasıdır. Tehlikeli atıkların depolanması, konteynerlerde veya dökme tanklarda yapılır. Kaplar çok portatiftir, herhangi bir fiziksel atık durumuna uygun ve doldurma aracı olarak esnektir. Depolanma birimleri, tehlikeli atığın cinsine uygun olarak seçilir. Örneğin, solvent atıklarını depolamak için plastik kullanılmaz. Atıklar depolanırken kürek, pompalama ya da içeriğe uygun başka bir yöntem tercih edilebilir.

  1. Toplama ve Taşıma

Nakliye öncesinde, atığın düzgün bir şekilde paketlendiğinden ve çalışanların tüm güvenlik önlemlerini aldığından emin olmak önemlidir. İşlem öncesi çalışanlar, kapsamlı bir şekilde eğitim almış olmalıdır. Boş kapların yeniden kullanımı, bozulma veya kusurlar için uygun incelemeden sonra yapılmalıdır.

  1. Arıtma

Arıtma, tehlikeli atıkları zararsız ya da daha az zararlı kale getirmek için fiziksel, kimyasal ya da biyolojik karakterini değiştirmek veya bileşimini değiştirmek için tasarlanmış nötralizasyon dahil olmak üzere herhangi bir yöntem, teknik veya işlemi temsil eder. Tehlikeli atıkların arıtılması için birçok seçenek vardır ve bunlar arasında endüstriyel atık su arıtımı, endüstriyel fırınlar ve kazanlar, tehlikeli atık yakma fırınları ve atıkların geri dönüştürülmesi gibi kaynak geri kazanımı bulunmaktadır. İdeal arıtma işlemi, tehlikeli atık malzemenin kalitesini orijinal miktarın küçük bir kısmına indirir ve tehlikeli olmayan bir forma dönüştürür.

  1. İşlenme ve Bertaraf

Atıkların işlenmesi ve bertarafı, saha içi veya saha dışı bertaraf standartları, arıtma derecesi, arıtma ve bertaraf teknolojilerinin mevcudiyeti ve maliyet sonuçları gibi faktörlere bağlıdır. Tehlikeli atıkların bertaraf edilmesi için uygulanan işlemler arasında: yakma, yeraltı bertarafı, arazi bertarafı, suya ya da kuyuya boşaltma yer alır.

Arazi arıtımı, belirli tehlikeli atıkların yüzeydeki toprak ile karıştırılmasıdır. Ardından atıklar, uygun yönetim yoluyla ayrıştırılır. Petrol rafinerilerinden kaynaklanan tehlikeli yağ çamurları ve birkaç kimya endüstrisinden kaynaklanan atıklar için bu yöntem tercih edilir. Aynı zamanda biyobozunur atıklar da bu işlem için uygundur.

Detaylara https://parolaenerji.com.tr/tehlikeli-atik-lojistigi/ adresinden ulaşabilirsiniz.