Tehlikeli Atık Lojistiği

İnsan ve çevre için tehlike arz edecek yanıcı, yakıcı, kanserojen, patlayıcı ve tahriş edici zararlı atıklara tehlikeli atık denir. Diğer canlı türlerine de zarar veren bu maddeler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır;

 • Yüzey işleme kalıntıları
 • Standart dışı ürünler
 • Kullanım süresi dolan ürünler
 • Kontamine olmuş veya kirlenmiş maddeler
 • Fayda sağlamayan maddeler
 • Kirliliği önlemek için kullanılan proses kalıntıları
 • Niteliği bozulmuş, yanlış kullanıma maruz kalmış ya da dökülmüş maddeler
 • Endüstriyel proses kalıntıları

Parola Enerji olarak bu konuda uzun yıllardır sürdürdüğümüz çalışmalar sayesinde çevre ve insan sağlığını korumaya devam ediyoruz.

Tehlikeli Atık Türleri Nelerdir?

Kimyasal kategoride yer alan atık türleri;

 • Madeni yağ atıkları
 • PCB’li atıklar
 • Boya atıkları
 • Reçine atıkları
 • Enfekte atıkları
 • Özel atıklar
 • Asit ve baz içeren atıklar
 • Kirlenmiş klorlu atıklar
 • Siyanürlü atıklar
 • İnorganik atıklar
 • Kimyasal kökenli diğer organik atıklar olarak ele alınmaktadır.

Türkiye’de genel olarak bulunan tehlikeli atıklar mineral, makine, motor ve buna benzer atıklardır. Ayrıca eski akü ve piller, vernik ve boya atıkları, yağlı araç parçaları, tehlikeli madde kullanımında kirlenen eldiven ve bez gibi atıklar olarak bilinmektedir.

Tehlikeli Atıklar Biriktirilebilir mi?

Bu atıklar tesislerde geçici olarak depolanır. Depolama faaliyetlerinin sürdürülmesi için ‘Atık Kontrolü Yönetmeliği’nin 9. maddesinde bulunan ‘C’ fıkrasında belirtildiği üzere birtakım özel izinlerin alınması gerekir. Ayrıca üreticinin depoladığı atık miktarının aylık belirlenen miktarı geçmemesi şarttır. Firmamız bu konuda gerekli olan tüm izin ve belgelere sahip olarak uzun yıllardır çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca bu atıkların en çok 180 gün geçici olmak kaydıyla tutulabildiği unutulmamalıdır.

Tehlikeli Atık Yönetimi

Firmamız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere özel kurumlardan aldığı lisanslar ile  tehlikeli atık yönetimi konusunda hizmet vermeyi sürdürmektedir. Öncelikle mevcut yönetmeliklere göre sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmalar kapsamında özel işlemlere tabi tutulanlar, birtakım araçlar kullanılarak tesislerimizde geçici olarak depolanmaktadır.