Geri Dönüşüm Nasıl Yapılır ?

Geri dönüşüm; tekrar değerlendirilebilecek olan atıkların belirli aşamalardan geçerek tekrar kullanılmaya hazır hale getirilmesi sürecidir.  Çevreci yaklaşımların dünyada yayılmaya başlamasıyla birlikte birçok ülke politikalarına önem vermeye başlamıştır. Buna paralel olarak ülkemizde de bu endüstri büyük bir gelişme göstermiştir.  Ancak her maddenin dönüşümü mümkün değildir.

Bu yüzden sivil toplum kuruluşları ve devletler geri dönüşebilen maddelerin kullanımına yönelik birçok sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirmektedir. Bu süreçte kullanılmış bir madde belli aşamalardan geçerek tekrar kullanıma kazandırılır.

Geri Dönüşüm Aşamaları

Kaynakları Toplama:  İşlemlerin en önemli aşaması kaynakların toplanmasıdır. Bunun için belediyeler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel firmalar birçok projeye imza atmaktadır. Bunun için belli yerlerde özel atık toplama noktaları kurulmaktadır. Bu sürece dahil olabilecek atıklar çöplerden ayrılarak bir merkezde toplanır.

Atıkları Sınıflama: Bir kaynakta biriktirilen atıklar kendi içinde sınıflanır. Cam, metal, plastik ve kâğıt gibi sınıflamaya tabi tutulan atıklar temizlendikten sonra balya haline getirilerek dönüşüm tesisinin yolunu tutar.

Üretim Süreci:  Tesise gelen ürünler burada yeniden kullanıma kazandırılabilmesi için üretim sürecine girer. Burada gerekli fiziksel ve kimyasal müdahaleler sonunda atıkların yeniden kullanıma hazır hale gelmesi sağlanır.

Ürünün Yeniden Kullanımı:  Geri dönüşüm sürecinden geçmiş olan ürün yapısına uygun şekilde yeniden kullanıma kazandırılır. Pazara çıkarılarak yeni haliyle tüketicilerin hizmetine sunulur. Böylece çevre dostu bir uygulamanın temelleri atılmış olur.

Atıkların belirttiğimiz sürece girerek bu süreçten geçmesi hem ülkemiz hem de dünyamız adına çok faydalıdır. Son yıllarda çevreci uygulamaların gelişmeye başlaması ve çevre bilincinin toplumumuza yerleşmesine paralel olarak çalışmalarda artış yaşanmıştır. Ülkemiz birçok ürünü geri dönüştürerek yeniden kullanıma kazandırmaktadır.

Geri Dönüşüm Ne Kazandırır?

Gelecek kuşaklara çok daha güzel bir dünya bırakmamızı sağlar. İşte faydaları:

Enerji Tasarrufu: Bir ürünün ham madde olarak çıkarılması ve üretim sürecine dahil edilmesi büyük bir enerji kullanılmasını gerektirir. Geri dönüşüm sürecine giren ürünler hem iş gücü hem ekonomik hem de fiziksel anlamda enerji tasarrufu sağlayacaktır.

Doğal Kaynakları Korur: Günümüzde dünyadaki en büyük sorunlardan biri yeraltı ve yer üstü kaynaklarının hızlı bir şekilde tükenmesidir. Ancak dönüşüme giren ürünler sayesinde doğal kaynaklara olan talep azalmaktadır. Petrol, diğer madenler ve ağaçlar bu sayesinde daha az kullanılır.

Su Tasarrufu: Ürünlerde su tasarrufu da sağlanır. Çünkü bir ham maddeyi elde etmek için ciddi oranda su kullanımı söz konusudur. Ancak bir ürünün geri dönüşüme gitmesi durumunda su kullanımı olmadığı için ciddi bir tasarruf söz konusudur.  Sıfırdan üretim su açısından da çok olumsuz bir işlemdir.

Doğa Dostu: Tüketim çılgınlığı çevre kirliliğini büyük oranda arttırmaktadır.Ürünler yeniden kullanıma kazandırıldığı için çevre kirliliği azalmaktadır. Ayrıca ağaçların kesilmemesi de doğayı koruyan bir uygulamadır. Her açıdan doğa dostu bir uygulamadır. Ayrıca havanın kirlenmesi de önlenir. Bununla birlikte yararlı atıklar da boş yere harcanmaz.

Özetle…

Geri dönüştürme; kullanım ömrü dolan ürünlerin tekrar ham madde haline getirilerek kullanıma kazandırılmasıdır. Kaynakların toplanması, atıkları sınıflama, üretim ve ürünü yeniden kullanımı aşamalarında meydana gelmektedir.

Ülkemizde ve dünya üzerinde gittikçe gelişmektedir. Bu sayede enerji tasarrufu yapabilir, doğal kaynakları koruyabilir, su kullanımından tasarruf edebilir, doğaya verilen zararın bir nebze de olsa önüne geçebiliriz. Detaylı bilgi için https://parolaenerji.com.tr/geri-donusum/ adresini ziyaret edebilirsiniz.