Geri Dönüşüm

Geri dönüşüm, tekrar değerlendirilme olasılığı bulunan atıkların birtakım işlemlerden geçirilmesiyle beraber tekrar üretim sürecine dahil edilmesidir. Bu konuda geri dönüşüm firmaları kapsamlı bir şekilde çalışmalarına devam ederek aynı zamanda ekonomiye de katkıda bulunmaktadır. Geri dönüşüm sürecinin asıl amacı, kaynakların tükenmesini önlemektir. Aynı zamanda atık çöp miktarının azalmasını sağlamaktır. Pil, motor yağları, alüminyum, kağıt, cam ve plastik gibi ürünler bu aşamada geri dönüştürülerek yeniden kullanılabilir hale getirilir.

Geri Dönüşüm Nasıl Yapılır?

Geri dönüşüm İzmir firmaları bu konuda her zaman kaliteli çözümler sunar. 4 farklı aşamada gerçekleştirilen geri dönüşüm süreci;

 • Kaynakta ayrı toplanma
 • Sınıflama
 • Değerlendirme
 • Ürünü ekonomiye kazandırma şeklinde tamamlanır.

Kaynakta ayrı toplanma sürecinde değerlendirilebilir atıklar, bulundukları yerde çöplerden ayrılarak biriktirilir. Sınıflamada ise kaynağında ayrı toplanan kağıt, plastik, metal, cam ya da plastik gibi sınıflandırmalar yapılır. Daha sonra değerlendirme aşamasına geçen atıkları bu aşamada kimyasal ve fiziksel değişimler geçirdikten sonra yeni bir malzeme gibi ekonomiye kazandırılır. Geri dönüşümün son aşamasında, geri dönüştürülen ürün artık yeni bir malzeme olarak kullanıma aktif hale getirilir.

Geri Dönüşebilen Maddeler Nelerdir?

Kimyasal atıklar başta olmak üzere geri dönüşebilen maddeler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır;

 • Beton
 • Demir
 • Kağıt
 • Tekstil ürünleri
 • Cam
 • Kimyasal atıklar
 • Demir
 • Metal
 • Ahşap ürünler
 • Akümülatörler
 • Motor yağları
 • Elektronik atıklar
 • Plastik
 • Piller

Geri Dönüşüm Metotları

Her madde için geri dönüşüm firmaları İzmir farklı bir yol izler. Örnek olarak betonların geri dönüşüme kazandırılması kapsamında parçalar yıkım alanlarında özenle toplanır. Daha sonra kırma makinelerinin yer aldığı alana getirilir. Parçalar kırıldıktan sonra çakıl taşı ya da kuru harç olarak kullanılabilir.

Günümüzde çokça tercih edilen bir diğer geri dönüşüm ürünü kağıttır. Öncelikle su içinde liflerine ayrılan kağıtlar daha sonra mürekkebinden ayrılması amacıyla sodyum karbonata bırakılır. Geri dönüşüm süreci tamamlanan lifler ardından kağıt üretiminde tekrar kullanılabilir. Fakat kağıtlar sürekli olarak geri kazandırılamaz.

Alüminyum da geri dönüşüm sürecinde çokça kullanılmaktadır. Küçük parçalara ayrılan alüminyum daha sonra ocaklarda eritilir ve dökme alüminyum oluşturularak tekrar kullanılabilir hale getirilir.