Atıktan Türetilmiş Yakıt - AYT

Bilindiği üzere, 06/10/2010 tarihli ve 27721 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik ile atıkların yakma tesislerinde bertaraf edilmesi ve beraber yakma tesislerinde ek yakıt olarak kullanılmasına ilişkin esaslar düzenlenmiştir.

Parola enerji olarak , ‘Daha Yaşanıla bilir çevre için‘ sloganı ile yola çıktık Asıl amacı atık yakma olmayıp ürün üretmek amacıyla kurulan beraber yakma tesislerinde atıkların verimli bir şekilde değerlendirilebilmesi ve bazı atıkların endüstriyel üretim proseslerinde kullanılan hammaddelere alternatif olarak kullanılarak, atık yönetiminin en önemli basamaklarından bir olan atık minimizasyonun sağlanması amacıyla “Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliği” 20.06.2014 tarihli ve 29036 Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Günlük 90 ton atık işleme kapasitesine sahip tesismizde  atıklar öncelikle kaba kırıcıda 250-300 mm boyutlarına getirilmekte; sonrasında metal ve organik malzemelerin ayrıştırılması sağlanmaktadır.

İnce kırıcı ünitesinde 0-30 mm boyutlarına getirilen ve kalorifik değeri 4.000 kcal/kg olan ürün alternatif yakıt olarak kullanılmak üzere çimento fabrikalarına sevk edilmekte.

 

ATY yani atıktan türetilmiş yakıt, bir çeşit alternatif yakıt olarak bilinir. Atıkların hammadde olarak kullanılmasıyla beraber üretilir. Firma olarak ATY konusunda gerekli mevzuatlara uygun olarak çalışmalarımıza devam ederken aynı zamanda ürün üretmek amacıyla kurulan yakma tesislerinde hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Parola Enerji olarak, ATY tesisine kabul ettiğimiz atıklar öncelikle ön işleme tabi tutulmaktadır. Bu süreçte uygun beslemenin sağlanması için küçük parçalar haline getirilen atıklar daha sonra ek yakıt olarak kullanılmak amacıyla sevk edilmektedir. Genelde çimento fırınlarında alternatif olarak kullanılan atıklar, azami seviyede enerji temini sağlamaktadır. Tesislerimizde günlük 90 tona kadar atık işleme kapasitesi bulunmaktadır. Organik ve metal malzemeler yine tesislerimizde ayrıştırılarak kullanıma hazır hale getirilir.

Atıktan Türetilmiş Yakıt Üretimi ve Kullanım Alanları

3 farklı aşamadan oluşan ATY üretiminde ilk olarak ATY olabilecek atıkların tespiti yapılır. Daha sonra ATY içeriğinde kullanılacak olan atıkların gerekliliğine göre kurutulması ve içeriğin hazırlanması gerekir. Son aşamada ise hazırlanan yakıt hammaddesinin kullanıcıların taleplerine göre boyutlandırılması sağlanır. Kullanıcıların talebine göre ATY balyalarının dış faktörlere az maruz kalması önemlidir.

Atıktan türetilmiş yakıt, yoğun olarak katı yakıtlar kullanan sektörlerde tercih edilir. Yaygın olarak ülkemizde çimento fabrikalarında kullanılmaktadır. Bu hususta asıl önemli olan durum, kullanıcıların talep ettiği yakma sisteminin ATY’ye uygun olması gerektiğidir.

ATY Ekonomiye Nasıl Fayda Sağlar?

Parola Enerji olarak sunduğumuz ATY hizmetlerinin ülkemiz ekonomisine birçok faydası bulunmaktadır. İlk olarak enerjiye ulaşma ve kaynak çeşitliliğinin her ülkenin ekonomi politikasında önemli bir yeri bulunmaktadır. Enerjinin doğru bir şekilde tedarik edilmesi ve uygun kullanılması, elde edilebilecek enerji miktarını artırmaktadır. Bu konuda örnek olarak, evsel atıkların ATY kullanılarak açığa çıkardığı net enerji miktarı 3500 kcal/kg olurken, endüstriyel atıkların kullanımıyla bu rakam 4000 kcal/kg’ye kadar çıkabilmektedir.

Büyük enerji potansiyeline sahip olan kaynaklar genelde evsel atıklardan elde edilen maddelerden oluşur. Ülkemizde sadece evsel katı atıklardan elde edilen yakıt miktarı günlük 10 bin tona kadar çıkmaktadır. Bu durum kömür ithalatını azaltırken cari açığın düşmesini de sağlar.