Atık Yönetim Planı Nedir ?

Atık yönetimi basitçe fabrika ya da haneler için çöp ve diğer atık ürünlerin toplanması, taşınması, geri dönüştürülmesi ve bertaraf edilmesidir. Atık yönetiminde katı atıklar arıtılır ve çöp kutusuna ait olmayan maddelerin geri dönüşümü için farklı yöntemler uygulanır. Bu prosedürün zamanında doğru ve etkili şekilde yapılabilmesi için atıkların nasıl yönetileceğinin belirlenmesine atık yönetimi planı denir. Atıkların depolanması, ne şekilde taşınacağı, ayrıştırılacağı ve geri dönüşüme tabi tutulacağını kapsayan atık yönetim planı, geri dönüştürülemeyen atıkların yok edilmesine dair yöntemleri belirtir.

Atık Yönetimi Planının Avantajları

Her türlü atığı ve kökenlerini, atık seviyesini düşürmek için atılan adımları, atığı taşıma ve ortadan kaldırma yöntemlerini detaylandıran bu planlar atıkları minimumda tutmak için yönergeler içerir. Atık yönetim planı, sürdürülebilir atık yönetiminin sağlanmasında kilit bir rol oynar. Aynı zamanda malzemelerin daha etkili bir şekilde yönetilmesine, atık ve maliyetlerin azaltılmasına yardımcı olacaktır. Atık planlamasının niteliği arttırılarak bir işgücünün çevre bilinci geliştirmesine yardımcı olunabilir. Plan uygulamaya konulduğunda, görevli tüm çalışanlar planın doğru şekilde uygulanmasından sorumludur.

Atık Yönetim Planı Hazırlama Süreci

Atık yönetim planları, atıklara uygulanacak işlemleri genel hatları ile açıklar. Çoğunlukla daha büyük projeler için gerekli olduklarından, atık geri dönüştürme ya da bertaraf etmenin tüm yönlerini hesaba katmak için bir atık yönetim planının nasıl yazılacağını bilmek önemlidir. Öncelikle plana dahil olan her türlü atık tanımlanır ve miktarı hesaplanır. Ardından, çöp, geri dönüşüm ya da söz konusu ise tehlikeli atıkların ayrımı gerçekleştirilir. Taşınma şekli ve maliyetler belirlenir. Geri dönüştürülebilir atıklar ile ilgili maliyet hesaplaması yapılır. Tüm bilgiler dahil yeniden kullanılabilir atıkların niteliği ve faydaları yazılır. Yeniden kullanılabilir atıkları temizlemek veya yenilemek için gereken ek adımlar açıklanır. Atıkları yönetirken gerekli ekipmanlara ilişkin ayrıntılı talimatlar ve atık ekipleri için güvenlik prosedürleri dahil olmak üzere her türlü atığın işlenmesi için talimatlar belirtilir. Süreçten sorumlu yöneticiler ve çalışanlara dair ayrıntılı detaylar unutulmamalıdır.

Endüstriyel Atık Yönetim Planı Nedir?

Endüstriyel atık yönetim planı, işletmeye dair atıkların nerelerde toplanacağını ve depolanacağını, ne şekilde taşınacağını, geri dönüşüme mi katılacağı yoksa bertaraf mı edileceğini içerir. Endüstriyel atık yönetim planları, hazırlandıkları tarihten itibaren üç sene için geçerlidir ve onaylanmak üzere il müdürlüğüne sunulmalıdır. İl müdürlüğü herhangi bir eksik görürse ekleme ya da düzeltmeler yaptıktan sonra planı onaylar. 3 yıl boyunca geçerli olan atık yönetim planları, bitiş tarihine 3 ay kala yeniden hazırlanır. Tesisin iletişim bilgileri, sorumlu kişinin iletişim bilgileri, fakülte yerleşim planı ve kapasitesi gibi unsurlar planda kati olarak belirtilmelidir.

Detaylı bilgilere https://parolaenerji.com.tr/atik-yonetimi-danismanligi/ adresinden ulaşabilirsiniz.