Atık Yağ Toplama

Kullanıma bağlı olarak çeşitli kimyasal ve diğer kirlerle karışarak doğal halini yitiren yağlara atık yağ diyoruz.  Atık yağlar kullanılamaz hale gelen yağlardır. Bu yüzden değerlendirilmediklerinde çevreye ciddi zarar verirler. Ülkemizde her yıl ortalama 2 milyon ton civarında bitkisel yağ tüketilir. Araştırmalar her yıl 350 bin ton bitkisel kaynaklı atık yağ ortaya çıkmaktadır. Yaşanan su kirliliğinin yaklaşık dörtte birini atık yağların oluşturduğu tahmin edilmektedir.

Atık yağlar hem evsel hem de sanayi kaynaklı olarak ortaya çıkabilir. Kullanım oranı çok fazla olduğu için hem insan sağlığını hem de doğayı ciddi manada tehdit etmektedirler.  Bitkisel atıkların en fazla 2 kez kullanılması önerilmektedir. Ayrıca yapılan en büyük hatalardan biri atık yağları lavabolara ve çöplere dökmektir. Bunun yerine atık yağ toplama işlemi gerçekleştirmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Atık yağlar toplandıktan sonra geri dönüşüm tesislerinde yeniden kullanılacak hale getirilmektedir. Ancak kullanılmış yağ ile atık yağ karıştırılmamalıdır.

Kullanılmış yağ, kullanıma bağlı olarak kimyasal saflığını yitirerek bozulan yağlardır. Bu yağlar geri dönüşüm sürecinde yok edilir ya da tekrar kullanılmak üzere yenilenebilir. Atık yağlar ise kullanımı henüz gerçekleşmemiş yağlardır. Bu yağlar farklı sebeplerden yapısı bozulmuş ve kullanılması önerilmeyen yağlardır. Bu yağlar tehlikeli atık kategorisindedir.  Atık yağlar da çeşitli sebeplerle kullanıma yeniden kazandırılabilir.

Atık Yağ Geri Dönüşümü Nasıl Yapılır?

Atık yağ geri dönüşümü ülkemizde ilgili lisansa sahip tesisler tarafından yapılmaktadır. Söz konusu tesisler yarı mamul ya da ürün olarak atık yağları geri dönüştürmektedir. Böylece bitkisel atık yağlar tekrar kullanılır. Bu durum hem çevre hem de ülke ekonomisi açısından önemlidir. Bitkisel atık yağlar sabun ve kimya endüstrisinde kullanılabilir. Ayrıca biyodizel ürünlere de dönüştürülebilir. Sonrasında bu maddeler petrolle karıştırılır ve yakıt olarak kullanılabilir. Bu yakıtların en güzel yanı ise diğer dizel yakıtlara göre ozon tabakasına olan zararlarının çok daha düşük olmasıdır. Ülkemizde atık yağ yönetimi belli kanınlar çerçevesinde yürür.

Atık Yağ Toplamak Neden Önemlidir?

  • 1 litre atık yağ 1 milyon litre içme suyunu kirletebilir.
  • Çöpe dökülen atık yağlar yer altı sularının kirlenmesine yol açar. Bu suların temizlenmesi çok maliyetli ve zor bir süreçtir.
  • Lavaboya dökülen atık yağlar denizlere, akarsulara ve göllere ulaşır. Zamanla suyun yüzeyini kaplar ve oksijen transferine engel olur. Ayrıca atık yağlar zaman içinde suda bozulur ve sudaki oksijen miktarını da olumsuz etkiler. Bu durum balıkların, kuşların ve daha başka birçok canlı türünün zarar görmesine yol açmaktadır.
  • Atık yağlar kanalizasyon sisteminin daralmasına ve tıkanmasına yol açar. Buna bağlı olarak maddi ve sağlık açısından zararlar ortaya çıkabilir.

Ülkemizde atık yağların ortalama %35’i toplanabilmektedir.  Kalan yağların önemli bir kısmı lavaboya döküldüğü için bahsettiğimiz zararlara yol açar. Ancak bir bölümü de kayıt dışı toplanır. Bu yağlar ise kaçak akaryakıt yapımına konu olmaktadır. Bununla birlikte tavuk yemine karıştırılmaktadır.  Ayrıca tekrar gıda amaçlı da kullanılabilmektedir. Bu yüzden atık yağların toplanması çok önemlidir.

Atık Yağ Türleri Nelerdir?

Atık yağlar bitkisel atık yağ ve endüstriyel atık yağ olarak karşımıza çıkar. Ülkemizde son yıllarda bu alana önem verilmeye başlaması hem çevre hem ekonomi hem de insan sağlığı için faydalı bir uygulamadır. Bu yüzden bizler de atık yağlarımızı toplayarak geri dönüşüm sürecine dahil edilmesini ya da kontrollü bir şekilde imha edilmesini sağlamalıyız. Detaylı bilgi için https://parolaenerji.com.tr/atik-yag/ adresini ziyaret edebilirsiniz.